AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
100 %

I dette spillet, fra siste klubbkveld i BK Gann, fikk samtlige spilleførere i hjerterkontrakt 11 stikk. Godt spilt, BK Gann!

 
K kn
E 8 7 2
E D 8
E 9 8 2
 
 
8 6 2
D kn 10 6 4
10 9 7
K 6
 
 
VestNordØstSyd
1 kl1 sppass
2 spxpass3 hj
pass4 hjpasspass
pass

Spar kommer naturlig nok ut etter dette meldingsforløpet, men heldigvis er det esset, så du slipper et ubehagelig valg i spar. Vest skifter til kløver. Spilleplan?

Det ser naturlig ut å innlede med hjerterfinessen, og den går, og i tillegg sitter hjerteren 2-2. Ser du den sikre veien til 11 stikk?

For å få 11 stikk må du unngå to rutertapere. Hvis enten knekten eller kongen sitter i Vest, kan du ta finessene for det ellevte stikket. Men det er faktisk unødvendig risikabelt, for du vinner 11 stikk også om Øst har begge de uteværende ruterhonnørene:

Det du må gjøre, er å eliminere de svarte fargene ved å stjele to kløver på hånden og en spar i bordet før ruterfinessen tas. Om Øst har begge ruterhonnørene, blir sluttposisjonen slik:

 
-
2
E D 8
-
 
-
-
7 4 3
kn
D
-
K kn 5
-
 
-
6
10 9 7
-
 

Ruter 10 går rundt til knekten, og Øst er innspilt, og må velge mellom å spille en ruter opp i kutt, eller en spar til dobbeltrenons.

Aktuelt så hele spillet slik ut:

 
K kn
E 8 7 2
E D 8
E 9 8 2
 
E 5 3
K 3
kn 6 3
kn 10 5 4 3
D 10 9 7 4
9 5
K 5 4 2
D 7
 
8 6 2
D kn 10 6 4
10 9 7
K 6
 

Siden ruter knekt satt i kapp, vil en etter spar ess i utspill få 11 stikk uansett, så det er ikke åpenbart at alle spilleførerne har gjennomført eliminasjonen, men Paul Ravndal var i hvert fall én av spilleførerne som spilte helt perfekt.

Mot en vanskelig motspiller
...men hva hadde du gjort om ruter 10 hadde blitt dekket med knekten, og ruter dame hadde vunnet stikket? Et ekkelt valg! Sitter begge honnørene i kutt, slik at du skal spille deg hjem på den siste trumfen og ta ruterfinessen på nytt (for du har selvfølgelig bevart hjerter 2 i bordet, slik at du har muligheten til å spille deg hjem på hånden), eller har Øst vært lur og dukket med kongen bak? Da spiller du deg ned på 10 stikk (og endatil risikerer å gå beit) om du bruker opp dine to siste trumf som overgang til hånden.

Send gjerne inn forslag til Ukens spill!
Har du sett et godt spill? Skryt litt av makker eller motspillerne hvis de gjør noe bra, og send inn spillet til oss. Det trenger ikke være spektakulært, det kan være en god melding, en god vurdering, en halsbrekkende manøver eller et bra safety play. Send inn spillet enkelt ved å bruke BINs spillmal.

 

Eventuelt kan du sende en mail med spillet og en kort beskrivelse til marianne@bin.no