AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Interessant spilleføringsprøve fra veteran-NM
I denne ukas spill skal vi se tilbake på et spill fra NM for veteranlag og NM for damelag, som ble spilt på Lillehammer andre helga i mars.
 
Norgesmestere i veteranklassen ble lag «Astrid». På laget spilte Astrid Steen Lybæk, Erik Bølviken, Jostein Sørvoll og Sverre Koch.
 
Det følgende spillet dukket opp i runde fire, og du får det servert som en spilleprøve der du tar plass i syds stol:

 
kn 7
E K 6 4
10 9 8 3
K 6 4
 
 
E K 10 4 2
kn 10 7
K 4
E 10 3
 


For vinnerlaget satt Lybæk i nord og Bølviken i syd, og sistnevnte fikk i oppgave å sikre ni stikk etter følgende meldingsforløp:
 
Vest                    Nord                    Øst                       Syd
                            A. Steen Lybæk                              E. Bølviken
                                                                                    1 gr1)
pass                     2 kl2)                  pass                     2 sp
pass                     3 gr                     pass                     pass
pass
 
1) 15–17 hp, jevn hånd
2) Stayman
 
Vest spiller ut en liten kløver. Hvordan planlegger du spillet?
 
Det er seks sikre stikk (2+2+0+2). Det ligger dessuten mulighet for ekstrastikk i alle fargene, dog er potensialet størst i majorfargene. Om hjerterfinessen går, er utsiktene svært lyse for hjemgang.
 
Med spardama i kutt og 3–3-fordeling gir fargen hele fem stikk, og man er oppe i ni totalt helt uten ekstrastikk i noen av de andre fargene. En betimelig plan er å sende rundt spar knekt. Denne måten å spille fargen på minsker sjansen for at øst kommer inn, og dermed unngår du gjennomspill i ruter.
 
Om sparen gir fire stikk, er du opp i åtte totalt, og mangler dermed fortsatt ett stikk før du er i havn med kontrakten. Hvis hjerterfinessen også ryker, er det fare på ferde ved et gjennomspill i ruter. Med ruter ess på feil side, er det fare for at motparten får tak i tre ruterstikk i tillegg til ett stikk i hver av majorfargene.
 
Så det er slett ikke opplagt hva som er beste plan. Faren for ruterangrep gjør det mest fristende å gå på sparen først. Men man må altså aller først ta stilling til hva man gjør med utspillet. Ønsket om å spille på sparen først kan tale for å stikke utspillet med kongen i bordet. Imidlertid er det en sjanse for at utspillet er fra dame–knekt, og i så fall vil man få et billig stikk for kløver 10 ved å slippe utspillet til hånda.
 
Hele spillet så slik ut:

 
kn 7
E K 6 4
10 9 8 3
K 6 4
 
D 9
5 3
E D 2
kn 9 8 7 5 2
8 6 5 3
D 9 8 2
kn 7 6 5
D
 
E K 10 4 2
kn 10 7
K 4
E 10 3
 

 
Denne gang var det ingen av fargene som oppførte seg eksemplarisk. Hjerterfinessen gikk ikke, sparen lot seg ikke løse med fem stikk, ruter ess satt bak kongen og utspillet var ikke fra dame–knekt.
 
De aller fleste bordene havnet i 3 grand, men det var ikke mer enn en håndfull av disse som gikk beit.
 
Erik Bølviken fra vinnerlaget i NM veteran prøvde å kombinere mulighetene som best han kunne. Han la en liten kløver i bordet på utspillet og stakk kløver dame med esset på hånda. Han ønsket å angripe sparen før han tok en eventuell hjerterfinesse, og fortsatte derfor med hjerter 7 til esset i stikk to. Spar knekt fikk så seile til dama i vest.
 
Da vest nå spilte kløver knekt i håp om at de to kløverne han ikke så var jevnt fordelt, fikk spillefører forært det niende stikket i nettopp den fargen, og det var ikke lenger noen fare for å gå beit. Om han i stedet hadde fridd seg i spar eller hjerter, ville spillefører i stedet havnet under press. Med åpne kort kan kontrakten fortsatt vinnes ved å eliminere majorfargene og spille inn vest i minor. Det fordrer at spillefører leser fordelinga riktig og spiller på det «riktige innspillet» – alt etter hva vest saker.
 
Spillet er også interessant motspillsteknisk. For hvordan skal vest tenke inne på spar dame?
 
Det er ikke bare som spillefører det gjelder å telle stikk. Det kommer også godt med som motspiller. Vest vet at spillefører har to kløverstikk, og to stikk for esset og kongen i hjerter som ligger i bordet. Hvis spillefører i tillegg har fire sparstikk, mangler det bare ett før summen er oppe i ni. Spillefører har bare lovet firekorts spar, men kanskje kan et fordelingskast fra makker hjelpe vest til å regne ut hvor mange spar spillefører har.

Så kommer hovedpoenget. Det er at kontrakten står om spillefører i tillegg til fire sparstikk også har hjerter dame. Dermed må vest spille på at makker i øst har hjerter dame om det skal være beit i kontrakten. Vest kan unngå å gi bort noe ved å spille hjerter i stedet for å legge hodet på blokka og satse alt på kløveren.
 
Med den aktuelle sitsen vil spillefører gå beit om det skiftes hjerter og han legger liten fra bordet, og øst kommer inn. Motspillerne får da tak i tre ruterstikk i tillegg til de to majordamene, så lenge øst skifter til ruter. Men som tidligere nevnt er det altså mulig å vinne kontrakten på innspill om man stikker hjerterreturen med esset.

Av Kristian Barstad Ellingsen 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger