AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Kritisk avgjerd

Eg trur dei fleste vil vera samde i at utspel er noko av det vanskelegaste i bridgen. I vekas spel var det Boye Brogeland som fekk ei prøve, og han stod. Er du like god? 

E 3 2
8 4 2
D 10 9 4
E kn 10

 
Vest                     Nord                    Aust                    Sør
B. Brogeland       A. Levin              C. Bakke              J. Roll              
1 kl                      3 kl 1)                  pass                    3 ru
pass                    pass                    dbl2)                    pass
pass                    pass
 
1) Ruter og spar, minst 5–5
2) Opplysande
 
Dette er frå Noregs oppgjer mot Israel i grunnspelet i Bermuda Bowl. Noreg tapte kampen, men Boye Brogeland kunne i det minste gå frå bordet med eit godt siste spel på lista – «ein sukkerbit i botn», som Aksel Hornslien seier.
 
Du har altså opna litt tynt. Du kan gå ut ifrå at makkeren din neppe har ei fantastisk hand då han valde å passe på 3 kløver for så å doble opp i utdøyande posisjon, men du hadde vel ikkje noko særleg anna å gjera med denne doblinga enn å jekke. Kva spelar du ut?
 
Makker har jo synt hjarter ved å doble, så eg trur mange ville ha valt den fargen, sidan dei andre verkar farlegare. Men ein bør ha i minne at bordet altså har minst ti spisse kort, og faren er heilt klårt til stades for at stikka våre i kortfargane i bordet kan forsvinne om vi vel feil i utspel.
 
Brogeland ville sjå an situasjonen, og sørva spar ess. Det var blink, då heile spelet såg slik ut: 
 
 
D 10 9 6 4
5
E K 7 3 2
6 2
 
E 3 2
8 4 2
D 10 9 4
E kn 10
K 7 5
kn 10 6 3
8
K D 9 5 3
 
kn 8
E K D 9 7
kn 6 5
8 7 4
 

 
No fekk forsvaret henta fire svarte stikk i tillegg til to trumfstikk, for to beiter og 300 inn. Med hjarter ut fyk kløvertaparane frå bordet, og kontrakten står i røyk og damp.
 
På det andre bordet passa Dror Padon i opning på Brogelands kort, og kontrakten 3 ruter hamna i nord. Kløver ut frå aust var naturleg, så der gjekk kontrakten to raske beit, men dei var altså udobla. 5 IMP til Noreg.
 
Av Erlend Skjetne 
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger