AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Ukens spill
 
Viego til topps i RealBridge online lag
Det ble en høydramatisk finale i NBFs onlineturnering Realbridge lag 2. pinsedag. Lagene som møttes var Viego (Nils Kvangraven, Helge Stornes, Geir Brekka, Øyvind Saur og Tom Anders Høiland) og ECF Holding (Espen C. Fasting, Terje Lie, Siv Thoresen, Jo-Arne Ovesen, Sam Inge Høyland og Finn Brandsnes).
 
Finalen gikk over tre sett med 16 spill i hvert sett, og spenninga levde helt til siste slutt. Riktignok var differansen stor mellom lagene etter det første settet, men det har vist seg før at mye kan skje på 32 spill. ECF Holding startet klart best og ledet hele 66–28 etter de første 16 spillene.
 
Også i andre sett startet ECF Holding best, og ledet 8–2 etter de tre første spillene. Deretter startet imidlertid lag Viego opphentinga, og resten av settet ble det spill mot ett mål. Settsifrene i andre sett ble 65–9 i favør av laget fra Sørlandet, og dermed hadde de overtatt ledelsen før siste sett. Totalt sto det 93–75 før siste tredel av kampen. Med andre ord var det nokså åpnet hvem som skulle stikke av med seieren.
 
I siste sett var det ECF Holding som startet best, og opphentinga gjorde at stillinga var 106–106 etter at 44 av totalt 48 spill var sammenlignet. Det var med andre ord mye IMP i sving, og oppgjøret var i høyeste grad severdig for de drøyt 200 tilskuerne som fulgte kampen. Spill 45 og 46 gikk begge ut. I ett av disse ble det 1400 i beit i 5 ruter doblet ved begge bord.
 
Etter ett overstikks-IMP i spill 47 tok Viego igjen ledelsen med minst mulige margin. Kampen levde så til de grader inn i siste spill. Mens Viego stoppet i 3 grand med elleve stikk, prøvde ECF Holding seg i 7 ruter, som var en hardmeldt storeslem. Det satt ikke fint, og endte med to beit. Dermed kunne spillerne på lag Viego juble etter 11 IMP inn i finalens siste spill, og IMP-sifrene 118–106,
 
Vi skal se på ett av spillene fra andre sett som bidro til Viegos snuoperasjon, og vi starter med en meldeprøve:

 
K 8 5
E K 10 8 7 6 4 2
E
5
 
 
VestNordØstSyd
Du
1 sp1)pass2 hj2)
pass2 sp3)pass?
1) Minst 5-korts spar
2) Utgangskrav med minst 5-korts hjerter
3) Normalt en skjev hånd, men lover ikke mer enn 5-korts spar
 
Du har altså fått utdelt ei hyggelig hånd med 8-korts hjerter. Hvordan planlegger du meldingsforløpet videre?
 
Vi kan allerede se at det kan stå nærmest hvor mye som helst. Det skal ikke mer til enn for eksempel ess–dame i spar og kløver ess hos makker for at det skal være godt spill for storeslem.
 
Utfordringa ligger i å finne ut hva som skal være trumf. Hvis makker har god spar, kan det være 13 enkle stikk selv om en av motstanderne skulle ha et hjerterstikk. Imidlertid kan man være litt sårbar dersom ruter ess blir dratt bort i utspillet, i og med at det er det eneste inntaket på syds hånd utenom hjerteren og trumfen.
 
På den annen side kan det hende at storeslem i hjerter står selv uten spar dame hos makker dersom hjerteren kan løses uten taper og makker har en minorkonge som gir avkast av syds tredje spar i tillegg til de to svarte essene.
 
Har du funnet ut hvordan du ville meldt videre med syds hånd?
 
Her er hele spillet, og under ser du meldingsforløpene fra de to bordene i finalen:
 
 
E D 10 7 6 4
kn 9
kn 6
E 6 2
 
kn 2
5 3
K D 4
K kn 10 9 8 7
9 3
D
10 9 8 7 5 3 2
D 4 3
 
K 8 5
E K 10 8 7 6 4 2
E
5
 


Vest                      Nord                    Øst                         Syd
N. Kvangraven     T. Lie                    T. Høiland              E. Fasting
                              1 sp1)                  pass                      2 hj2)
pass                      2 sp                     pass                       3 hj
pass                      4 hj                      pass                       4 sp3)
pass                      5 ru4)                  pass                       5 gr5)
pass                      6 hj6)                  pass                       pass
pass
 
1) Minst 5-korts spar
2) Utgangskrav med minst 5-korts hjerter
3) Blackwood (spørsmål etter nøkkelkort med hjerter som trumf)
4) To av fem ess uten trumfdama
5) Storeslemsinvitt
6) Ingen konger å vise
 
Vest                      Nord                    Øst                         Syd
J.-A. Ovesen        G. Brekka            S. Thoresen          Ø. Saur
                              1 sp1)                  pass                      2 hj2)
pass                      2 sp3)                  pass                      3 sp
pass                      4 sp                     pass                      4 gr4)
pass                      5 sp5)                  pass                      7 sp
pass                      pass                     pass
 
1) Minst 4-korts spar
2) Utgangskrav med minst 5-korts hjerter
3) Lover minst 5-korts spar
4) Blackwood (spørsmål etter nøkkelkort med hjerter som trumf)
5) To av fem ess og trumfdama
 
Som vi ser valgte Espen Fasting og Øyvind Saur litt ulike veier videre etter makkers gjenmelding av 2 spar. Espen fikk ikke fuLl kontroll over spillet siden han ikke visste om makker hadde spar dame. Han kunne spurt etter spar dame med 5 spar (spørsmål etter tredjekontroll i spar), men det er klart at en minorkonge, som makker Terje Lie ville fått vist over 5 grand om han hadde hatt en, ville gjort like stor nytte som spar dame.
 
Mon tro om det finnes en måte å kombinere disse variantene på, altså at man kan få sjekket om makker har spar dame eller en minorkonge? Noen ville kanskje også ha tatt sjansen på 7 hjerter over 5 ruter. Det må nesten være spill for det, om ikke annet i form av en finesse- eller skvismulighet.
 
Øyvind Saur valgte å støtte sparen i andre melderrunde, og kunne med god kontroll melde storeslem i spar etter å ha fått vite om de tre nøkkelkortene hos makker. Han kunne se at denne kontrakten i praksis sto på sparen 3–2, i verste fall (om makker hadde hatt bare 5-korts spar).

Av Kristian Barstad Ellingsen
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger