AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Nyhet
 

En avgjørende kamp for bridge

26.10.2020
En avgjørende kamp for bridge

De siste drøyt fire månedene har jeg gjort hva jeg har kunnet for å kjempe mot juks i bridge. Det har innebåret mangfoldige timer med jobbing, noe som dessverre har satt BIN i "lockdown" i denne perioden. Beklager manglende BIN-utgivelser og fraværende informasjon til våre trofaste og tålmodige abonnenter.

Ved å lese historien om hva som har utartet seg i det internasjonale bridgemiljøet de siste månedene, håper jeg du har forståelse for at kampen mot juks må kjempes - og forhåpentligvis vinnes.

Denne historien kunne muligens ha startet tilbake i august 2015 eller ved et annet viktig veiskille, men jeg starter der jeg mener bridgens online jukseskandale begynte å rulle: 16. juni 2020.

Da ringte nemlig den ene arrangøren (Jan van den Hoek er den andre) av ALT-turneringene, Sjoert Brink, rundt til en rekke toppspillere i verden og forhørte seg om de kunne hjelpe ham med et omfattende problem i ALT-turneringene på Internett: Juks.

Tre dager senere, 19. juni, offentliggjorde Brink komiteen som skulle gi ALT-turneringene mer kredibilitet, en såkalt Online Anti Cheating Committee. De startet med å se på tvilsomme spill som enten hadde blitt rapportert til Sjoert, eller som det hadde gått rykter om blant spillere i disse turneringene. Her er Sjoert Brinks post på Bridgewinners:  

https://bridgewinners.com/article/view/anti-cheating-committee-2-9ybnlwpq9z/

Etter at all bridge ble flyttet til Internett i begynnelsen av mars, dukket det opp private turneringsarrangører som organiserte eliteturneringer. De mest kjente i Europa, utenom ALT, var OCBL og Bridge House. De hadde også opplevd en betydelig mengde juks i sine turneringer og henvendte seg til den nye anti-juksekomiteen for å få hjelp med anbefalinger om hvem som skulle få delta i invitasjonsturneringene deres.

Det ble raskt klart for den nye komiteen at Internett-jukset var mer dyptgående enn de hadde forutsett. Det virket som jukset kunne deles inn i to hovedkategorier: (på engelsk) Self-kibitzing og colluding.

"Self-kibitzing" dreier seg hovedsakelig om at man kan gå inn på BBO som tilskuer, enten via en anonym konto eller en ikke-anonym konto som ikke tilhører deg selv, og få tilgang til alle 52 kortene istedenfor de 13 (26 med blindemann) som du er ment å kunne se. Dermed blir bridgeoppgavene kun en double dummy-utfordring der det gjelder å unngå å gjøre mistenkelige (og suksessrike) valg som kaster et mistankens slør over deg.

"Colluding" kan i denne sammenhengen oversettes med "samarbeid". Her hjelper makkerparet hverandre med å utveksle informasjon om kortene eller hva man ønsker at makker skal foreta seg. Det kan for eksempel være at et ektepar sitter hjemme i stua og snakker om spillene mens de spilles, eller at man er på telefon (eller en mer fancy kommunikasjonsform) med sin makker. Med denne typen juks vil man kunne forbedre meldingene og motspillet utrolig mye (i motspill vil man jo kjenne alle kortene idet blindemann kommer ned dersom man vet hva makker har), mens man må gjette i spilleføringene.

Online Anti Cheating Committee analyserte spill på løpende bånd den første tiden av sitt virke, og de gjenkjente særtrekk ved de enkelte jukseformene som avslørte de mest uforsiktige juksemakerne.

Sjoert Brink hadde tegnet et bilde av en litt mer omfattende anti-juksekomité enn det medlemmene av komiteen så for seg. De følte oppgaven deres primært var å "beskytte" de turneringene som ønsket å benytte dem som en invitasjonskomité (eller credentials committee om du vil, som EBL og WBF har hatt for sine turneringer i en årrekke). Derfor oppdaterte komiteen sitt "mandat" den 14. juli, og det hadde da også vært noen endringer i komiteens medlemmer:

https://bridgewinners.com/article/view/credentials-advisory-team-cat/


Timingen for denne presiseringen hadde sammenheng med bomben som hadde blitt detonert dagen i forveien da den polske verdensmesteren Michal Nowosadzki innrømmet sin brøde og stod fram som en self-kibitzer på Bridgewinners:

https://bridgewinners.com/article/view/confession-of-a-self-kibitzer/

Dette skapte stor debatt i bridgemiljøet, og temperaturen ble ikke noe lavere da "deres egen" (Bridgewinners er hovedsakelig en amerikansk side) Sylvia Shi stod fram med sin juksehistorie den 23. juli:

https://bridgewinners.com/article/view/confession-of-a-self-kibitzer-pt-2/

Credentials Advisory Team (CAT) og andre hadde håp om at dette kunne bidra til flere offentlige tilståelser, og at også bridgeorganisasjonene ville ta tak i jukseproblematikken, i motsetning til hva de gjorde under jukseskandalen i 2015. Foruten et par oppløftende pressemeldinger i slutten av juli, har særlig WBF, men også EBL, vært svært passive og hevdet at de ikke kan gjøre noe (mangel på jurisdiksjon) siden bridgeturneringer online ikke er underlagt disse forbundene.

Her er uttalelsene WBF og EBL kom med relativt tidlig i online jukseskandalen:

https://bridgewinners.com/article/view/nowosadzki-affaire-wbf-statement/

https://bridgewinners.com/article/view/ebl-statement-revelation-of-cheating-at-online-bridge-events/#new_1

Heller ikke ACBL har tatt på seg en lederrolle blant bridgeorganisasjonene for å bekjempe juks, men siden en del av Sylvia Shi sitt juks foregikk i ACBL-turneringer, mente de å være i sin fulle rett til å utestenge henne fra ACBL-turneringer, både på nett og live. ACBLs dom mot Shi lød på tre års utestengelse fra all bridge organisert av ACBL. Denne dommen var langt strengere enn for tidligere nettjuksere i ACBLs turneringer, og det virket på ingen måte å være noen håndsrekning til spillere som satt på gjerdet og vurderte om de skulle innrømme "wrongdoings" i et forsøk på å legge saken bak seg. 

Dessverre har også BBO vært forsiktige med å iverksette sanksjoner mot svært mistenkelige spillere. Nowosadski og Shi fikk henholdsvis kun to og tre måneders utstengelse fra BBO, og da disse utestengelsene utløp, stod de fritt til igjen å spille på BBO.

Utover sommeren og sensommeren fortsatte CAT arbeidet med å avdekke mistenkelige spill blant toppspillere. De anbefalte ALT, OCBL og Bridge House å unnlate å invitere over 30 spillere til turneringene sine. Arrangørene holdt seg til CAT's anbefalinger, og etter hvert ble det tydelig at turneringene hadde oppnådd mindre juks og mer kredibilitet.

Noen av de utestengte spillerne følte de var urettferdig behandlet og krevde å få innpass i turneringene igjen. Da CAT ikke endret anbefalingene om disse spillerne, og turneringsarrangørene nektet å invitere dem tilbake uten CATs godkjennelse, ble advokater koblet inn. Den første saken kommer opp 28. oktober i Torino, og det blir spennende å se hvilken avgjørelse den italienske dommeren treffer. For å hjelpe CATs medlemmer med utgiftene til å hyre inn advokater og dekke andre juridiske kostnader, opprettet Gary Donner et CAT Legal Defense Fund, som foreløpig har samlet inn rundt $95.000 (drøyt $20.000 utenom Go Fund Me-bidragene), blant annet fra en rekke norske støttespillere:

http://bridgewinners.com/article/view/support-the-cat-legal-defense-fund/

Diskusjonen går fortsatt for fullt på Bridgewinners.com om ulike sider ved online jukseskandalen. Ett av de siste innspillene er fra Samantha Punch som spør om det er for tidlig å la Sylvia Shi spille igjen i en OCBL-turnering, som hun gjorde denne helgen:

https://bridgewinners.com/article/view/a-bit-too-soon-to-be-back-2-h2miq3z8w1/#new_2

ALT og OCBL har nemlig innført en regel om at hvis man offentlig innrømmer å ha brutt med deres "conditions of contest", vil man straks få mulighet til å delta i deres neste turnering. Foreløpig er det ingen som har hoppet på denne "dealen", men Michal Nowosadzki og Sylvia Shi, som allerede har innrømmet å ha jukset, gis dermed en mulighet til å komme tidligere tilbake enn de som ikke har innrømmet noe.

Noe av grunnen til at ALT og OCBL har lempet på "kravene" for å returnere til deres turneringer, er at Chris Compton, i egenskap av å være advokat for et ukjent antall ikke-inviterte spillere, henvendte seg til turneringsarrangørene og argumenterte for at CATs prosess ikke er god nok:

https://bridgewinners.com/article/view/the-truth-about-cats-and-dogs/#new_8

Den som lever, får se. Det er i hvert fall ingen tvil om at bridge på toppnivå ble hardt rammet av utstrakt juks da turneringene ble flyttet over på Internett. De samme lagene vant igjen og igjen, mens vanligvis dyktige spillere gang på gang måtte ta til takke med en bunnplassering. Uten juks var det bortimot umulig å hevde seg i disse turneringene! Situasjonen minnet en del om sykkelsporten for noen år siden, der juks (doping) var en integrert del av konkurransen. Dessverre har man en enorm fordel av å jukse i bridge, og juks er fullstendig ødeleggende for spillet.

Diskuter gjerne saken på BINs nettsider eller andre steder. Jeg vil også forsøke å svare på eventuelle spørsmål som kommer inn.

PS. Forhåpentligvis vil det være mulig å få utgitt to BIN-utgaver til i 2020 (så fire totalt). Årets abonnement vil bli forlenget med de utgavene man har betalt for, men ikke fått tilsendt i år. Det betyr at giroen for 2021-årgangen vil bli nedjustert med dette beløpet (sannsynligvis 180 kroner). Skulle noen ønske å støtte kampanjen mot online juks ved å betale inn vanlig årsabonnement når den tid kommer, vil jeg være takknemlig for det.

 
Andre aktuelle saker
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
 
Navn: Jørgen Christian Meyer Dato: 5.12.2020
E-post: jorgen.meyer@uib.no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Good luck i kampen mod snyd. Glæder mig også til at få BIN igen, forhåbentligt!
 
Navn: Espen Gisvold Dato: 19.11.2020
E-post: espen.gisvold@gmail.com Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Fantastisk jobb du gjør. Når tiden for fornyelse kommer skal jeg sørge for at det blir full betaling fra KK. Jeg tror at over tid så vil plattformer som RealBridge gjøre det vanskeligere å jukse online
 
Navn: Sven Dato: 9.11.2020
E-post: sven@svenpran.net Hjemmeside: svenpran.net
Kommentar:
Med min bakgrunn som kyndig i progframmering siden 1964 og bl.a. ansvarlig for sikkerhet i datakommunikasjon etc siden 1980 ser jeg dessverre ingen reell mulighet til å sikre mot juks i bridge uten at hver enkelt spiller kan overvåkes slik det skjer ved tradisjonell "face-to-face" bridge. Jeg betrakter derfor all form for bridge via internett som sikkerhetsmessig mindreverdig og bare brukbar for sosial bridge. Men lykke til med arbeidet likevel!